دعا کردن برای دیگران

اثرات دعا در حق دیگران

🔰 اول برای دیگران دعا کنید صدها میلیون منحرف روی کره زمین زندگی می کنند. ما باید میلیونی دعا کنیم.فردی که در حق دیگران دعا می کند، فرشتگان الهی در حق او دعا می کنند. ... ادامه مطالب
اخلاص در عمل

اخلاص شرط قبولی اعمال

🔰شرط قبولی هر عمل وقتی با وسیله نقلیه حرکت می کنیم، هدف ما از طی کردن مسیر، رسیدن به مقصد می باشد.هدف ما از نوشتن نامه، رسیدن به دست فرد مورد نظر می باشد، حال ... ادامه مطالب
یا رفیق من لا رفیق له

یا رفیق من لا رفیق له

🔰بهترین رفیق پزشک متخصصی می گفت: در تهران هجده هزار پیرمرد بیمار داریم که به دلیل نداشتن رفیق و حرف نزدن با دیگران، دچار بیماری شده اند. دسترسی به رفیق مشکلاتی دارد، از جمله : ... ادامه مطالب