Untitleggggd 1 1 - درباره ما
Untitleggggd 1 - درباره ما

حق المبین

گروه فرهنگی هنری تبلیغی

گروه فرهنگی هنری حق المبین با لطف و عنایت خداوند متعال از سال 1395 با هدف تبیلغ و ترویج فرهنگ دینی و آگاه سازی  جوانان و بزرگسالان در زمینه های مختلف دینی، فرهنگی و اجتماعی از جمله سبک زندگی در شاخه های خانواده و هنجار های مربوط به آن، در محیط های حقیقی با تبلیغ حضوری و هچنین با استفاده از ابزار رسانه و فضای مجازی توفیق  فعالیت داشته است.

 گروه فرهنگی هنری حق المبین در راستای ترویج فرهنگ دینی و سبک زندگی اسلامی، تلاش دارد در بستر فضای مجازی با تولیدات سمعی و بصری، موجب معرف افزایی مخاطبین خود گردد.