استاد قرائتی

تنبلی و راحت طلبی

نحوه تربیت صحیح

  فردی به رفیق خود گفت: بیا هشتصد متر پیاده روی کنیم که رفیق او جواب داد: مسافت بسیار زیادی است و نمی توانم. برای بار دوم ،گفت: بیا یک کیلومتر پیاده روی کنیم که ... ادامه مطالب
علم غیب

اصل علم غیب برای خداوند است

🔰علم غیب خداوند گاهی در ذهن ما سؤال ایجاد می شود که چگونه علم غیب که مخصوص خداوند است، به دیگران هم انتقال پیدا میکند؟! در پاسخ باید گفت: اصل علم غیب برای خداوند است،هر ... ادامه مطالب
تمثیل وضعیت جهنم

🔰تمثیل وضعیت جهنم

🔰تمثیل وضعیت جهنم با اعتیاد قرآن برای معرفی جهنم می گوید: وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ اهل جهنم در سایه ای از دود پرحرارت، بسیار غلیظ و سیاه زندگی می کنند یعنی زندگی دودی زندگی جهنمی می ... ادامه مطالب