سبک زندگی اسلامی

یا رفیق من لا رفیق له

یا رفیق من لا رفیق له

🔰بهترین رفیق پزشک متخصصی می گفت: در تهران هجده هزار پیرمرد بیمار داریم که به دلیل نداشتن رفیق و حرف نزدن با دیگران، دچار بیماری شده اند. دسترسی به رفیق مشکلاتی دارد، از جمله : ... ادامه مطالب