دینداری

69 360x320 - رفیق ناباب

رفیق ناباب

  #دوست و همنشین در #خوب و #بد شدن آدمها خیلی موثر هستند. سعی کنیم با افرادی در ارتباط باشیم که ما را برای رسیدن به اهدافمان کمک و باعث #رشد و #ترقی ما شوند. ... ادامه مطالب
59 360x320 - هم بازی با بچه ها

هم بازی با بچه ها

  یکی از نکاتی که خوب است #پدر_و_مادرها آن را رعایت کنند، #بازی_کردن با فرزندانشان آن هم به روش #کودکانه و شبیه به خودشان است. برای سهولت این کار می توانند سری به کودک درونشان ... ادامه مطالب