خشم

کنترل خشم

کنترل کردن خشم

جاذبه ی زمین، وزن را بطرف پایین می کشه، یک ورزشکار در وزنه برداری،وزنه را بطرف بالا می بره و با جاذبه زمین مبارزه می کنه و ما این تضاد رو تشویق میکنیم ! برای ... ادامه مطالب
68 1 360x320 - راهش کتک زدن نیست

راهش کتک زدن نیست

فرزند با کتک تربیت نمیشود! گاهی اوقات کودکان کارهایی را از سر ندانستن و حتی لجاجت انجام می دهند. پدر و مادرها باید سعی کنند کار اشتباه فرزندشان را با گذشت و چشم پوشی جواب ... ادامه مطالب